• PRIMAR
 • VICEPRIMAR
 • SECRETAR
 • Numele si Prenumele: NICOARA IOAN

  Telefon: 0265 471 410

  E-mail: iernut@cjmures.ro

  Situatia familiala: casatorit, 2 copii

  Nationalitate: romana

  Sex: masculin

   

  Experienţa profesională

  2008 – In prezent – Primar – Primaria orasului Iernut

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii; atributii referitoare la relatia cu consiliul local; atributii referitoare la bugetul local; atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor; alte atributii stabilite prin lege.

   

  2004 – 2008 – Inginer sef de formatie – Apele Romane

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Administrarea lucrarilor hidrotehnice

   

  2000 – 2004 – Viceprimar – Primaria orasului Iernut

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Colaboreaza cu primarul; are in subordine compartimentele: gospoderie comunala: salubritate, dezvoltare publica, parcuri si zone verzi, personal administrativ: soferi si portari; conduce serviciile publice locale; supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin orasului.

   

  1991 – 2000 – Ing. Mecanic sef – S.C. NUTRIMUR S.A.

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Coordonarea activitatilor mecano-energetice

   

  Competente şi abilităţi sociale

  Seriozitate, persoana sociabila si dinamica, adaptarea rapida la modul de lucru si integrare in colectiv.

   

  Competenţe şi aptitudini organizatorice

  Capacitatea de a conduce un proiect, sau echipa, randament excelent de munca in conditii de stres.

   

  Permis(e) de conducere

  Categoria B,C,E

   

  Anul Declaratie de avere Declaratie de interese
  2012 Descarca
  2012 Descarca
  2013 Descarca
  2014 Descarca
  2015 Descarca
  2016 Descarca
  2017 Descarca Descarca
  2018 Descarca Descarca
 • Numele si Prenumele: MARGINEAN TEOFIL VASILE

  Telefon: 0265 471 410

  E-mail: iernut@cjmures.ro

  Situatia familiala: casatorit, 2 copii

  Nationalitate: romana

  Sex: masculin

   

  Curriculum Vitae

   

  Anul Declaratie de avere Declaratie de interese
  2016 Descarca
  2017 Descarca Descarca
 • Nume si Prenume: DORDEA LAURA

  Telefon: 0265 471 240

  E-mail: iernut@cjmures.ro

  Situatia familiala: casatorita, 2 copii

  Nationalitate: romana

  Sex: feminin

   

  Studii

  1991-1995 – Liceul Economic Ad-tiv si de Servicii Tg-Mures

  1997-2001 – Universitatea Petru Maior Tg-Mures, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

  2003-2005 – Universitatea Lucian Blaga Sibiu- Studii de Master

  2004-2008 – Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Drept

   

  Experienţa profesională

  Iunie 2012 – prezent – Secretar al orasului Iernut

  2002-2003 – Inspector in cadrul Primariei orasului Iernut

  2003 –iunie 2012 – Sef Serviciu Administratie Publica Locala in cadrul Primariei orasului Iernut

   

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

  b) primeste si distribuie corespondenta, urmareste realizarea raspunsului in termen legal;

  c) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

  d) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor locali si a delegatilor satesti;

  e) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

  f) informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

  g) asigura intocmirea stenogramei sau a procesului-verbal de sedinta, pune la dispozitie consilierilor  inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma sedintei anterioare, asupra continutului carora se solicita acordul consiliului;

  h) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

  i) urmareste  ca  la   deliberare  si  adoptarea  unor hotarari ale consiliului local   sa   nu   ia  parte  consilierii  care  se  incadreaza  in  dispozitiile  art. 46  alin. 1 din Legea  nr.  215/2001, privind  administratia  publica  locala. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea cazuri;

  j) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera  ilegale;

  k) contrasemneaza, in conditiile legii, hotararile consiliului local pe care le considera legale;

  l) avizeaea pentru legalitata dispozitiile primarului;

  m) acorda membrilor consiliului local asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea  proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu.

  n) este secretarul Comisie locale de fond funciar;

  o) raspunde de completarea si conducerea evidentei registrului agricol;

   

  Aptitudini si competente

  – Abilitati de comunicare si negociere a conflictelor, capacitate de analiza si sinteza, sociabila,

  – Capacitate de motivare si sustinere a personalului

  – Fermitate si operativitate.

   

  Hobby – Muzica, lectura; calatoriile

  Permis de conducere  – Categoria B

  Anul Declaratie de avere
  2012 Descarca
  2013 Descarca
  2014 Descarca
  2015 Descarca
  2016 Descarca
  2017 Descarca
[/vc_column]