Scurtă descriere

Oarba de Mureş este o localitate în judeţul Mureş, Transilvania, România.

Obiectiv memorial

Cimitirul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial este amplasat pe o amplă terasă din apropierea malului Mureşului. Acesta a fost amenajat în 1944 în memoria militarilor români. Cuprinde 165 de însemne de căpătâi, fiind înhumaţi cca 3.500 de eroi români, din care au fost identificaţi în arhive, până în prezent, 1169 de militari. În centrul cimitirului se află un monument impunător, ridicat din iniţiativa localnicilor. Pe un soclu masiv, din beton în două trepte, se ridică o coloană cu o înălţime de 10 m. Soclul are, pe faţada principală, inscripţionat următorul text: „GLORIE EROILOR ROMÂNI CĂZUŢI PENTRU APĂRAREA PATRIEI“.

Satul unde este situat Monumentul Eroilor se numeşte Sfântu Gheorghe. Inainte, terenul satului se numea "şes" şi aparţinea de Oarba de Mureş.

Populaţie

Populația totală este de: 161 locuitori, dintre care 84 bărbați și 77 femei.